Pracovné zošity

Biológia s nadhľadom

Spoznávajte svet vôkol seba. Zistite, akým spôsobom kooperujú živá a neživá príroda. Nová séria pracovných zošitov zaujme pútavými obrázkami, ilustráciami aj netradičnými úlohami, ktoré predstavujú ozajstnú výzvu bádať. Ich vyriešenie vám pomôže lepšie zvládnuť učivo a získať ďalšie doplňujúce informácie o prírode našej planéty a človeku samotnom. Uvidíte, že aj biológia sa dá zvládnuť s nadhľadom!

Pracovné zošity

Biológia 5

 • Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
 • K 15 rovnakým pracovným zošitom dostanete riešenia a komentáre alebo ďalší zošit ZADARMO
 • Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Pracovný zošit Biológia 5 s nadhľadom 2 v 1 prináša prepojenie pracovného zošita v tlačenej podobe a precvičovania v online prostredí, ktoré priamo nadväzuje na jeho obsah.

Pracovný zošit sa môže použiť ku ktorejkoľvek učebnici biológie aj samostatne, pretože spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu v primeranom rozsahu. Pomáha žiakom lepšie zvládnuť preberané učivo a získať ďalšie doplňujúce informácie o organizmoch Slovenska.

Obsahuje úlohy:

 • na precvičovane a opakovanie učiva
 • praktické, prepojené s reálnym životom
 • s obrázkami, tabuľkami a schémami
 • náročnejšie, predstavujúce ozajstnú výzvu
 • zábavné, napríklad doplňovačky, krížovky či obrázkové kvízy
 • interaktívne na precvičovanie a testovanie s okamžitou spätnou väzbou

Dňa 26. novembra 2021 udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pracovnému zošitu Biológia 5 s nadhľadom odporúčaciu doložku pod číslom 2021/19511:6-A2201.

V našom e-shope
6,90 EUR s DPH

DO E-SHOPU

Pracovné zošity

Biológia 6

 • Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ
 • K 15 rovnakým pracovným zošitom dostanete riešenia a komentáre alebo ďalší zošit ZADARMO
 • Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Pracovný zošit Biológia 6 s nadhľadom 2 v 1 prináša prepojenie pracovného zošita v tlačenej podobe a precvičovania v online prostredí, ktoré priamo nadväzuje na jeho obsah.

Pracovný zošit sa môže použiť ku ktorejkoľvek učebnici biológie aj samostatne, pretože spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu v primeranom rozsahu. Pomáha žiakom lepšie zvládnuť preberané učivo a získať ďalšie doplňujúce informácie o organizmoch Slovenska.

Obsahuje úlohy:

 • na precvičovane a opakovanie učiva
 • praktické, prepojené s reálnym životom
 • s obrázkami, tabuľkami a schémami
 • náročnejšie, predstavujúce ozajstnú výzvu
 • zábavné, napríklad doplňovačky, krížovky či obrázkové kvízy
 • interaktívne na precvičovanie a testovanie s okamžitou spätnou väzbou
Dňa 7. februára 2023 udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pracovnému zošitu Biológia 6 s nadhľadom odporúčaciu doložku pod číslom 2023/1975:2-A2201.

V našom e-shope
6,90 EUR s DPH

DO E-SHOPU

abcedu stiefel fraus
Tento web prevádzkuje
Nakladatelství Fraus, s.r.o. © 2024
Vytvorené v Red Peppers a iD-SIGN