Pre rodičov

Chcete, aby vaše deti zvládli náročné školské výzvy s nadhľadom?

Potom ste na správnej adrese. Naším cieľom je podporiť individuálny rozvoj každého dieťaťa doma aj v škole, a to s nadhľadom!

Škola s nadhľadom podporuje individuálny rozvoj detí, motivuje ich pomocou sebahodnotenia a okamžitej spätnej väzby. Zároveň prináša bezpečný obsah a priame prepojenie s výučbou v škole prostredníctvom novej série tlačených pracovných zošitov S NADHĽADOM.

Vyskúšajte so svojimi deťmi...

...zábavné interaktívne cvičenia, ktoré rozvíjajú a upevňujú znalosti a schopnosti získané v škole. Prečo začať hneď?

ZAČAŤ PRECVIČOVAŤ

  1. 1. Pretože všetky cvičenia sú viazané priamo na preberané učivo.
  2. 2. Pretože okamžitá spätná väzba podporí samostatnú prácu detí aj spoločné aktivity s rodičmi.
  3. 3. Pretože moderná a zábavná forma precvičovania deti baví a rodičom pomáha.

Naše cvičenia

Vyberajte si zo stoviek cvičení zameraných na učivo vybraných predmetov na 2. stupni základnej školy a v príslušných ročníkoch osemročných gymnázií. Precvičovať môžete podľa konkrétnych oblastí a jednotlivých tém preberaných v škole alebo si vyberte práve to, čo si potrebujete precvičiť.

ZAČAŤ PRECVIČOVAŤ

Priraďovanie

Pri tomto type cvičenia musíš správne priradiť pojmy k obrázkom, určiť slovné dvojice alebo rozhodnúť, ktoré číslo je väčšie či menšie. Cvičenie pomáha pri jednoduchom drile, je však zamerané predovšetkým na precvičovanie a upevnenie látky v súvislostiach.

Kvíz

Kvíz obsahuje súbor otázok. Tvojou úlohou je vybrať z ponúkaných možností správnu odpoveď. Niekedy je správnych odpovedí viac. V takom prípade je to uvedené v zadaní.

Triedenie

Uvedené slová alebo obrázky zaraď na základe spoločnej charakteristiky do správnych kategórií.

Krížovka

Lúštenie krížoviek bystrí pamäť, rozvíja slovnú zásobu a zároveň je to veľká zábava. Cesta poznania je v tomto prípade dôležitejšia než uhádnutie samotnej tajničky. Aj tá však prináša zaujímavú informáciu.

Doplňovanie do textu

Pri tomto type úlohy si overíš, či rozumieš textu a danej problematike. Jednoduchšia úloha ponúka možnosti na výber, pri náročnejšej úlohe musíš samostatne doplniť chýbajúcu časť textu.

Áno/Nie

Rozhodni, či je tvrdenie správne alebo nie. Odpoveď si vždy dobre premysli, tento typ cvičenia môže v sebe skrývať aj chytáky.

Precvičovacie karty

Otáčacie kartičky sa ideálne hodia na zapamätanie si slovíčok, letopočtov atď. Prechádzaj kartu za kartou a zisti, či poznáš riešenie. Správnosť svojej odpovede si overíš otočením karty.

Pexeso

Vytvor dvojice zo správnych obrázkov alebo textov. Okrem trénovania pamäti si zábavným spôsobom otestuješ aj svoje znalosti. Cvičenie je vhodné pre jedného alebo dvoch hráčov. Zvyčajne ponúka aj viacero stupňov náročnosti.

Naše publikácie

Vďaka unikátnemu priamemu prepojeniu zmysluplne kombinujeme v našich nových pracovných zošitoch precvičovanie školského učiva s online prostredím. Pomáhame pri príprave na prijímacie skúšky na SŠ či maturitu, ponúkame rady, tipy a stratégie prostredníctvom ďalších publikácií, navyše s testami a online vyhodnotením.

Pracovné zošity

Nové farebné pracovné zošity vydavateľstiev ABCedu a STIEFEL EUROCART, ktoré sú vhodné ku ktorejkoľvek učebnici daného predmetu. Unikátne prepojenie pracovných zošitov s online precvičovaním ponúka okamžitú spätnú väzbu.

Novinky e-mailom

ŠKOLU S NADHĽADOM spoločne prinášajú vydavateľstvá ABCeduSTIEFEL EUROCART v spolupráci s Nakladatelstvím Fraus, najväčším českým vydavateľom učebníc.


Pripravujeme a vydávame učebnice, pracovné zošity a vzdelávacie materiály, ktoré sú kľúčom k úspechom študenta, inšpiráciou a oporou pre učiteľa a zárukou spokojnosti pre rodiča. Prinášame interaktívnu výučbu, prepájame moderné výučbové metódy s digitálnym obsahom.


Prinášame ucelený súbor moderných tlačených pracovných zošitov a online cvičení. Vychádzame z našich dlhoročných skúseností s tvorbou výučbových materiálov, spolupracujeme s učiteľmi z praxe a odbornými redaktormi na inovatívnych formách výučby.


Vyskúšajte si aj vy nový prístup k výučbe, ktorý podporuje individuálny rozvoj každého dieťaťa doma aj v škole, a to s nadhľadom!

FRAUS

Sídla spoločností:
ABCedu, a.s.
Košická 56
821 08 Bratislava

STIEFEL EUROCART s.r.o.
Ružinovská 1/A
821 02 Bratislava

Zákaznický servis:
Sme tu pre vás každý pracovný deň

Zavolajte nám:
ABCedu
Tel. 0911 744 098; 0905 512 106

STIEFEL EUROCART
Tel. 02/ 4342 8904; 0911 210 109

Napíšte nám:
info@abcedu.sk
stiefel@stiefel-eurocart.sk

abcedu stiefel fraus
Tento web prevádzkuje
Nakladatelství Fraus, s.r.o. © 2024
Vytvorené v Red Peppers a iD-SIGN