Zábavné online precvičovanie od základnej školy po strednú...

Pre rodičov

Projekt pomôže všetkým žiakom od prvej triedy základnej školy až po strednú školu a rodičom, ktorí sa chcú aktívne podieľať na rozvoji vzdelávania svojich detí. Spoločne zvládneme školu s nadhľadom!

VIAC O PROJEKTE

Pracovné zošity

Projekt ponúka unikátne prepojenie tlačených pracovných zošitov s online precvičovaním s okamžitou spätnou väzbou. Spoločne zvládneme školu s nadhľadom!

VYBERTE SI

Naše cvičenia

01 Priraďovanie

Pri tomto type cvičenia musíš správne priradiť pojmy k obrázkom, určiť slovné dvojice alebo rozhodnúť, ktoré číslo je väčšie či menšie. Cvičenie pomáha pri jednoduchom drile, je však zamerané predovšetkým na precvičovanie a upevnenie látky v súvislostiach.

02 Kvíz

Kvíz obsahuje súbor otázok. Tvojou úlohou je vybrať z ponúkaných možností správnu odpoveď. Niekedy je správnych odpovedí viac. V takom prípade je to uvedené v zadaní.

03 Triedenie

Uvedené slová alebo obrázky zaraď na základe spoločnej charakteristiky do správnych kategórií.

04 Krížovka

Lúštenie krížoviek bystrí pamäť, rozvíja slovnú zásobu a zároveň je to veľká zábava. Cesta poznania je v tomto prípade dôležitejšia než uhádnutie samotnej tajničky. Aj tá však prináša zaujímavú informáciu.

05 Doplňovanie do textu

Pri tomto type úlohy si overíš, či rozumieš textu a danej problematike. Jednoduchšia úloha ponúka možnosti na výber, pri náročnejšej úlohe musíš samostatne doplniť chýbajúcu časť textu.

06 Áno/Nie

Rozhodni, či je tvrdenie správne alebo nie. Odpoveď si vždy dobre premysli, tento typ cvičenia môže v sebe skrývať aj chytáky.

07 Precvičovacie karty

Otáčacie kartičky sa ideálne hodia na zapamätanie si slovíčok, letopočtov atď. Prechádzaj kartu za kartou a zisti, či poznáš riešenie. Správnosť svojej odpovede si overíš otočením karty.

08 Pexeso

Vytvor dvojice zo správnych obrázkov alebo textov. Okrem trénovania pamäti si zábavným spôsobom otestuješ aj svoje znalosti. Cvičenie je vhodné pre jedného alebo dvoch hráčov. Zvyčajne ponúka aj viacero stupňov náročnosti.

Novinky e-mailom
abcedu stiefel fraus
Tento web prevádzkuje
Nakladatelství Fraus, s.r.o. © 2024
Vytvorené v Red Peppers a iD-SIGN