• S vyhodnotením
  • Ľahké

Pravouhlý trojuholník a funkcia sínus

Priraďovanie

Správne priraď pojmy k obrázku, urči slovné dvojice alebo rozhodni, ktoré číslo je väčšie či menšie.

Spustiť