• S vyhodnotením
  • Stredné

Slovná úloha – guľa

Doplňovanie do textu

Pri tomto type cvičenia si overíš, či rozumieš textu a danej problematike. Má dva varianty. Jednoduchší ponúka možnosti na výber, pri náročnejšom variante musíš samostatne doplniť chýbajúcu časť textu.

Spustiť