• S vyhodnotením
  • Stredné

Čo už vieme z geometrie

Áno/Nie

Rozhodni, či je tvrdenie správne alebo nie. Odpoveď si vždy dobre premysli, tento typ cvičenia môže v sebe skrývať aj chytáky.

Spustiť