• S vyhodnotením
  • Ľahké

Doplň -ou/-ov

Triedenie

Uvedené slová alebo obrázky zaraďuješ na základe spoločnej charakteristiky do správnych kategórií.

Spustiť