• S vyhodnotením
  • Ľahké

Život v zajatí ľadu a snehu

Kvíz

Kvíz obsahuje súbor otázok. Tvojou úlohou je vybrať z ponúkaných možností správnu odpoveď. Niekedy je správnych odpovedí viac. V takom prípade je to uvedené v zadaní.

Spustiť